Проектни активности по информатика за I и III година (учебна 2018/19 година)