Прескокни вести од сајтот

Вести од сајтот

Слика од Зоран Милевски
Продолжува проектот Moodle во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“
од Зоран Милевски - недела, септември 1 2013, 1:54
 

Продолжува реализирањето на проектот Moodle во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ и во учебната 2013/14 година, како еден од приоритетните цели во годишната програма на училиштето.

Оваа година активно учество во проектот ќе земат повеќе наставници со цел подобрување, унапредување и модернизирање на ...

Прочитајте го остатокот од оваа тема
(81 зборови)
 

Прескокни достапни курсеви

Достапни курсеви

Математика за учениците од I година

Курсот е наменет за учениците од прва година гимназиско образование

Германски јазик за учениците во I година во учебната 2013/14 година

Музичка уметност за учениците во II година

Сметководство за учениците од II-6

Курс за учениците од II год.

Социологија за II година, учебна 2013/14 година

Музичка уметност за учениците од втора година гимназиско образование

Практична настава за учениците од II-7, правен техничар

Историја за учениците од II година гимназиско и стручно образование во учебната 2013/14 година

е-Информатичка технологија за учениците од II година, гимназиско образование и е-Информатика за учениците од II година, стручно образование во учебната 2013/14 година

Англиски јазик - III година

Хемија за учениците од III година во учебната 2013/14 година

Курс наменет за учениците од  трета година  гимназиско образование


 

Германски јазик за учeниците во III година во учебната 2013/14 година

Македонски јазик и литература за учениците од III година, гимназиско образование

Овој курс е наменет за учениците од IV година од Природно-математичко подрачје А

Хемија за учениците од IV година - ПМБ подрачје во учебната 2013/14 година

Курс наменет за учениците од економско-правна и трговска струка

Профил: Економски техничар

Предмет: Практична настава

Клас: IV-6

Програмски јазици за учениците од ПМА подрачје во учебната 2013/14 година. Теми на изучување: Програмирање во C++, основни наредби, потпрограми, еднодимензионални низи, матрици, текстуални датотеки ...

Германски јазик за учениците од I година, гимназиско образование

Геолошка еволуција на Земјата

Курс за ученици од II година по германски јазик

Македонски јазик и литература за учениците од II година, гимназиско образование

Социологија за учениците од II година, гимназиско образование

За учениците од II година гимназиско образование

проф. Елизабета Иговска

Активности на ученици вклучени во проектот „Wikipedia на Македонија“

Пристап само за вработените во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Компјутерска култура и етика, е-општество


Прескокни категории на курсот