Сајтот моментално е под планирано одржување и не е достапен во моментот

Почитувани ученици, професори,

Moodle се надоградува и нема да биде достапен се до почетокот на новата учебна година.

м-р Зоран Милевски,

проф. по информатика