Array

Мисија и цел

Во време на брз технолошки развој, глобализација, информатичка револуција и реформи во образовнието, се трудиме, подготвени да го дочекаме, прифаќајќи ги промените и новонастанатите услови како предизвик, борејќи се за својата позиција и афирмација со постигнување на нови применливи знаења, квалитет, иновативност и искористување на сите внатрешни потенцијали на училиштето.

 

Home e-spisanija
Економија
Прикажи # 
# Веб врска Кликови
1   Link   Активности за претприемачки размислувања
Содржини во облик на текст и видеа за Активности за претприемачки размислувања, креирање на бизнис план и сл.
1299
2   Link   Претприемништвото во училница
Постојат голем број на начини да се направи програмата за претприемништво интересна и забавна преку активно учество во процесот на учење.
896
3   Link   Пресметка на нето плата
Работодавачот како о
бврзник за пресметка и уплата, поднесува пресметка
за плата во име и за сметка на своите вработени кои се обврзници за плаќање на
придонесите. Пресметката на придонесите се врши со примена на законски пропишана
стапка на придонесите на износот на бруто платата. Бруто платата намалена за износот
на вкупните социјални придонеси и за износот на даночното ослободување претставува
основица за пресметка на персонален данок на доход по стапка од 10%. Разликата
помеѓу бруто платата, вкупните социјални придонеси и п
ерсоналниот данок, претставува нето плата.
Во ова упатство опфатен е начинот на пресметка на нето плата
685
4   Link   Технолошко претприемништво и високотехнолошки претпријатија. Светот напред го влечат идеите, а не локомотивите!
Причините за појавувањето на технолошкото претприемништво во основа лежат во т.н. „структурни промени” (промени во структурата на стопанството – појава на нови стопански гранки, изумирање на други).
Која е причината земјоделството постепено да ја губи својата важност пред индустријата, односно индустријата да ја губи својата важност пред услужниот сектор? - Одговорот е едноставен- новите технологии.
592

Систем за е-учење

Банер

iOERc.mk

Банер

DIGITeachEUrope

Банер

Отворени едукативни ресурси

Огласна табла

Банер

Информации за Државна матура

Банер

Времетраење на часовите

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер