Array

Мисија и цел

Знаењето е едно од ретките нешта што можат да се даваат и да се примаат безгранично. Мисијата на сите наставници е несебично да го делат знаењето на сите ученици што сакаат да го усвојат и да го примат. Наша цел е да ги мотивираме учениците како да учат, со креативни методи и техники коишто постојано ги усовршуваме, со најновите средства на информатичката технологија, што постојано ги обновуваме. Знаењето го создаваме, го пренесуваме и го имплементираме кај сите наши ученици.

Home e-spisanija
Математика
Прикажи # 
# Веб врска Кликови
1   Link   Геогебра Дел 1
Геогебра е динамички математички софтвер за предавање и учење математика од основно училиште до повисоко ниво.
681
2   Link   Геогебра Дел 2
Геогебра е динамички математички софтвер за предавање и учење математика од основно училиште до повисоко ниво.
676
3   Link   DR. Geo
Софтвер за математика и конструирање на геометриски фигури.
663
4   Link   KmPlot - Mathematical Function Plotter
Математички софтвер за графици и работа со интеграли.
682
5   Link   TED Lessons Series Clubs
Build a lesson around any TED-Ed Original, TED Talk or YouTube video
1052
6   Link   How does math guide our ships at sea?
Without math, would our seafaring ancestors ever have seen the world? Great mathematical thinkers and their revolutionary discoveries have an incredible story. Explore the beginnings of logarithms through the history of navigation, adventure and new worlds.
993
7   Link   What are some good TED talks on mathematics?
1072
8   Link   Конвексност, конкавност и превојни точки на функции
За испитувањето на една функција и нејзинитот тек значајни фактори се дефиниционата област, множеството вредности, асимптотите (хоризонтална, вертикална и коса), нулите, монотоноста, екстремните вредности (локални), конкавност, конвексноста и перевојните точки. Во оваа теме ќе се прикаже како со помош на вториот извод можеме да ја одредиме конкавноста, конвексноста и превојните точки на една функција. Ова е значаен дел при скицирањето на графиците на една функција со цел да имаме подобар графички приказ на функцијата.
616

Систем за е-учење

Банер

iOERc.mk

Банер

DIGITeachEUrope

Банер

Отворени едукативни ресурси

Огласна табла

Банер

Информации за Државна матура

Банер

Времетраење на часовите

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер