Array

Мисија и цел

Знаењето е едно од ретките нешта што можат да се даваат и да се примаат безгранично. Мисијата на сите наставници е несебично да го делат знаењето на сите ученици што сакаат да го усвојат и да го примат. Наша цел е да ги мотивираме учениците како да учат, со креативни методи и техники коишто постојано ги усовршуваме, со најновите средства на информатичката технологија, што постојано ги обновуваме. Знаењето го создаваме, го пренесуваме и го имплементираме кај сите наши ученици.

Home e-spisanija
Информатика
Прикажи # 
# Веб врска Кликови
1   Link   Едубунту
Видео презентација на македонски јазик за оперативниот систем Едубунту
483
2   Link   Работна околина на Едубунту
Видео презентација на македонски јазик за работната околина на оперативниот систем Едубунту
459
3   Link   Мултимедија
Видео презентација на македонски јазик за Мултимедија и мултимедијални датотеки
469
4   Link   Mozilla Firefox
Видео презентација на македонски јазик за еден од најпознатите и најмногу користени интернет прелистувачи Mozilla Firefox
471
5   Link   Open Office Writer Дел 1
Видео презентација на македонски јазик за канцелариската алатка за едитирање на текст Open Office Writer
456
6   Link   Open Office Writer Дел 2
Видео презентација на македонски јазик за канцелариската алатка за едитирање на текст Open Office Writer
467
7   Link   Open Office Writer Дел 3
Видео презентација на македонски јазик за канцелариската алатка за едитирање на текст Open Office Writer
467
8   Link   Open Office Calc Дел 1
Видео презентација на македонски јазик за канцелариската алатка за уредување на табели Open Office Calc
472
9   Link   Open Office Calc Дел 2
Видео презентација на македонски јазик за канцелариската алатка за уредување на табели Open Office Calc
477
10   Link   Open Office Calc Дел 3
Видео презентација на македонски јазик за канцелариската алатка за уредување на табели Open Office Calc
463
11   Link   Open Office Impress Дел 1
Видео презентација на македонски јазик за канцелариската алатка за изработка на презентации Open Office Impress
463
12   Link   Open Office Impress Дел 2
Видео презентација на македонски јазик за канцелариската алатка за изработка на презентации Open Office Impress
472
13   Link   Open Office Base
Видео презентација на македонски јазик за канцелариската алатка за изработка на бази на податоци Open Office Base
500
14   Link   ГИМП
Програма за векторка графика, алтернатива на Photoshop. Се користи за уредување на слики и изработка на анимации
496
15   Link   Бази на податоци
1.ОСНОВНИ ПОИМИ
2.КРЕИРАЊЕ РЕЛАЦИСКА БАЗА НА ПОДАТОЦИ
3.КРЕИРАЊЕ ТАБЕЛИ ВО БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ
4.КРЕИРАЊЕ И РАБОТА СО ФОРМИ
5.БАРАЊЕ ИЛИ ПРАШАЊЕ ИЛИ ПРАШАЛНИК
6.КРЕИРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ
496
16   Link   Мендо
Систем за натпревари по информатика + Материјали за учење на програмирање
631
17   Link   GIMP апликација за растерска графика
Апликацијата за работа и уредување на слики ГИМП (GNU Image Manipulation Program) претставува моќна алатка за уредување на слики. Оваа апликација во голема мерка може да ги замени и најпознатите сродни програми. ГИМП се користи на сите оперативни и системи и истиот е бесплатен за преземање. Во ова упатство опфатени се неколку станрадни објаснувања за ГИМП, како и некои кратки вежби како работа со слоеви, брза маска, градинет и сл., со кои се изучуваат можностите на апликацијата.
418
18   Link   Функции во С++
Реализацијата на функциските подалгоритми во програмските јазици се врши со функциски потпрограми. Функциски потпрограми се нарекуваат накратко функции. Во овој материјал опфатено е кратко објаснување на функциите, видови на функции и нивна дефиниција и декларација во С++. Сето ова може да го анализираме преку соодветни решени примери на задачи каде што се употребени кориснички и вградени функции.
439

Систем за е-учење

Банер

iOERc.mk

Банер

DIGITeachEUrope

Банер

Отворени едукативни ресурси

Огласна табла

Банер

Информации за Државна матура

Банер

Времетраење на часовите

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер