Array

Mission und Zweck

In Zeiten der raschen technologischen Entwicklung, Globalisierung, Informationsrevolution und Bildungsreformen, versuchen wir bereit zu sein, durch umfassende Änderungen und neuen Bedingungen als Herausforderung, kämpfen wir für unsere Position und Anerkennung, damit erreichen wir ein neues anwendbares Wissen, Qualität, Innovation und die Nutzung aller internen Potenziale der Schule.
Home Bildung iOERc.mk - Erasmus+
iOERc Erasmus+ PDF Drucken E-Mail

Назив на проектот: Интегрирање на електронското учење во училниците

"Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom“- iOERc

 

ioerc-partners

Erasmus+ проект од Клучна акција 2 - Соработка за иновација и размена на добри практики 

 

Времетраење на проектот: 01.09.2015 - 01.09.2017

Координатор на проектот: доц д-р Зоран Здравев, доцент при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Партнери:

- СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Невенка Поп-Ангелова - Директор, локален координатор  и

м-р Зоран Милевски - проф по информатика, асистент на локален координатор

- Технички универзитет од Софија,

- СГГУГС „Здравко Цветковски" од Скопје,

- Втора јазична гимназија „Томас Џеферсон“ од Софија, Бугарија и

- Гимназија „Курт Николин" од Финспанг, Шведска

 

Официјален веб сајт на проектот е ioerc.mk

Целта на проектот е да се зголеми капацитетот и знаењето на вработените во средните училишта во користењето на информатичките технологии во наставата, преку примена на електронското учење и креирање на дигитални содржини во форма на онлајн отворени образовни ресурси. Повеќе за проектот може да прочитате на следниот линк.

 

Предвидени работилници и координативни состаноци:

1. Kick-off Meeting

период: 17 септември 2015

место на одржување: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

2. First workshop

период: 30 ноември 2015 - 4 декември 2015

место на одржување: Технички универзитет - Софија, Бугарија

3. Second coordinating meeting

период: 4-6 февруари 2016

место на одржување: Втора јазична гимназија „Томас Џеферсон“ -  Софија, Бугарија

4. Second workshop

период: 14-19 март 2016

место на одржување: Гимназија „Курт Николин" - Финспанг, Шведска

5. Third coordinating meeting

период: 29-30 август 2016

место на одржување: Гимназија „Курт Николин" - Финспанг, Шведска

6. Third workshop

период: 5-10 септември 2016

место на одржување: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

7. Fourth workshop

период: 17-22 октомври 2016

место на одржување: Втора јазична гимназија „Томас Џеферсон“ -  Софија, Бугарија

Прочитај повеќе за предвидените работилници и координативни состаноци.

DSC 0092

Галерија од реализираните работилници.

Медиумска покриеност на проектот.

 

 iOERc BANER 85X200

Целта е да се зголеми знаењето на вработените во средните училишта во користењето на информатичките технологии во наставата, преку примена на електронското учење и креирање на дигитални содржини во форма на онлајн отворени образовни ресурси. - See more at: http://www.dobridaskalov.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=517%3A2015-09-22-17-48-56&catid=1%3Alatest-news&Itemid=85&lang=mk#sthash.AI5zkSXB.dpuf

Архива на настани од веб сајтот на гимназијата поврзани со проектот:

  • Електронско учење во училниците - Erasmus+ проект на гимназијата линк
  • Започна реализацијата на Еразмус+ проектот Електронско учење во училниците со прва работилница во Софија – Р. Бугарија линк
  • Убаво е кога успешната соработка продолжува со нови идеи и проекти линк
  • Презентација за реализираните работилници од програмата Erasmus+ линк
  • Трета работилница од проектот Интегрирање на електронското учење во училниците линк
  • Презентација за реализираната трета работилница од проектот iOERc од програмата Erasmus+ линк
  • Реализиран завршен настан од Erasmus+ проектот „Интегрирање на електронското учење во училниците“ линк
Интегрирање на електронското учење во училниците

 

 

E-lernen

Banner

iOERc.mk

Banner

DIGITeachEUrope

Banner

Отворени едукативни ресурси

Schwarzes Brett

Banner

Staatsdiplom

Banner

Dauer der Unterrichtstunde

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner