Array

Мисија и цел

Во време на брз технолошки развој, глобализација, информатичка револуција и реформи во образовнието, се трудиме, подготвени да го дочекаме, прифаќајќи ги промените и новонастанатите услови како предизвик, борејќи се за својата позиција и афирмација со постигнување на нови применливи знаења, квалитет, иновативност и искористување на сите внатрешни потенцијали на училиштето.

 

Home
Вонредни ученици PDF Печати Е-пошта

 

 

 Потребни документи за вонредни ученици:

 

 

 

 

 За упис на вонреден ученик потребно е ученикот да исполнува еден од следниве услови:

 

- да е постар од 17 години;

- да е на боледување подолг период;

- да е во работен однос;

 

 

Потребни документи:

- барање за упис на вонреден ученик;

- свиделства за евентуално завршено средно образование;

- извод од матична книга на родените.

 

За упис на секоја година потребно е да се изврши уплата на уплатница ПП50 пополнета со следните податоци:

- Име и презиме

- Улица и место на живеење

- ЕМБГ

- Цел на дознака: За упис на вонреден ученик

- Назив и седиште на примач: Буџет на РМ

- Трансакциска сметка: 100000000063095

- Износ: 2500 денари

- Сметка на корисник: 7320108176 787 14

- Приходна шифра и програма: 723013 N2 2


За полагање на вонреден испит потребно е да се изврши уплата на уплатница ПП50 пополнета со следните

податоци:

 - Име и презиме

 - Улица и место на живеење

 - ЕМБГ

 - Цел на дознака: За полагање на вонреден испит

 - Назив и седиште на примач: Буџет на РМ

 - Трансакциска сметка: 100000000063095

 - Износ: 1000 денари

 - Сметка на корисник: 7320108176 787 14

- Приходна шифра и програма: 723013 N2 2

 

Испитите за вонредните ученици, се полагаат најмалку во шест испитни рока:

јуни, август, октомври, декември, февруари и април.

Вонредниот ученик во еден испитен рок може да пријави за полагање најмногу три предмети.

Во еден ден ученикот може да полага еден предмет.

 

 

Систем за е-учење

Банер

iOERc.mk

Банер

DIGITeachEUrope

Банер

Отворени едукативни ресурси

Огласна табла

Банер

Информации за Државна матура

Банер

Времетраење на часовите

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер